Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

Rejestr petycji
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Przebieg postępowania Sposób załatwienia sprawy
1. 16.03.2016 r. Radca prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy z siedzibą przy ulicy Onyksowej nr 11/1, 20-582 Lublin  [PDFP_001_16032016.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195). Przekazanie petycji na stanowiska pracownika ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Bolesławiec. [PDFPO_001_25032016.pdf]
2. 26.09.2016 r. Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
[PDFP_002_04102016.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195). Przekazanie petycji do Starszego Informatyka Urzędu Gminy Bolesławiec. [PDFPO_002_07102016.pdf]
3. 27.10.2016

Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa nr 1
04-051 Warszawa

 

[PDFP_003_27102016.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195). Przekazanie petycji na stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Bolesławiec. [PDFPO_003_09112016.pdf]
4. 01.02.2017 r. Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa nr 1
04-051 Warszawa
[PDFP_004_09022017.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195). Przekazanie petycji do Starszego Informatyka Urzędu Gminy Bolesławiec. [PDFPO_004_14022017.pdf]
5. 07.11.2018 r. Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa nr 1
04-051 Warszawa
[PDFP_005_07112018.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195). Przekazanie petycji do Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury. [PDFPO_005_16112018.pdf]
6. 21.03.2019 r. Ds. Bogusław J. Feder, Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców – mikroporady.pl
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
[PDFP_006_27032019.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195). Przekazanie petycji do Kierownika Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. [PDFPO_006_27032019.pdf]
7. 28.05.2019 r. Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa nr 1
04-051 Warszawa
[PDFP_007_06062019.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Kierownika Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. [PDFPO_007_06062019.pdf]
8. 23.05.2019 r. Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa nr 1
04-051 Warszawa
[PDFP_008_19062019.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Informatyka Urzędu Gminy Bolesławiec. [PDFPO_008_19062019.pdf]
9. 23.05.2019 r. Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa nr 1
04-051 Warszawa
[PDFP_009_05092019.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Informatyka Urzędu Gminy Bolesławiec. [PDFPO_009_05092019.pdf]
10. 17.09.2019 r. Mieszkańcy wsi Otok,
Bożejowice oraz Rakowice
[PDFP_010_23092019.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Starosty Powiatu Bolesławieckiego. [PDFPO_010_23092019.pdf]
11. 11.12.2020 r. Arkadiusz Rakoczy [PDFP_011_17122020.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec [PDFPO_011_27012021.pdf]
12. 14.12.2020 r. Krystian Lubczyński [PDFP_012_17122020.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec [PDFPO_012_27012021.pdf]
13. 14.12.2020 r. Piotr Sterkowski [PDFP_013_17122020.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec [PDFPO_013_27012021.pdf]
14. 02.02.2021 r. Podmiot wnoszący petycję [PDFP_014_09022021.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec [PDFPO_014_10032021.pdf]
15. 29.03.2021 r.

Xs-Events
Sp. z o.o  Sp. k.
ul. Morszyńska 55 02-916 Warszawa

Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa nr 1
04-051 Warszawa

[PDFP_015_29032021.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec [PDFPO_015_12052021.pdf]
16. 31.03.2021 r.

Service Creator Marek Kuch
ul. Lipińska 4/52
05—200 Wołomin

Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa nr 1
04-051 Warszawa

[PDFP_016_31032021.pdf] Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec [PDFPO_016_12052021.pdf]
Wersja XML