Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podatkach i opłatach w roku 2019

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, jednolite w całej Polsce. Jednocześnie od tego dnia istnieje możliwość składania w/w deklaracji i informacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy E - PUAP.

Podatek leśny:

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

 

Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2019 rok wynosi 42,2356 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Załączniki:

Wersja XML