Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje Ogólne

W Gminie Bolesławiec obowiązuje 47 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają ponad 99% powierzchni gminy. Ponadto w trakcie sporządzania jest wiele zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które są widocznym przejawem proinwestycyjnego klimatu w naszej Gminie.

Tak wysokie pokrycie planami miejscowymi przyspiesza proces lokalizacyjny i decyzyjny przy staraniach o pozwolenie na budowe. Gospodarka przestrzenna oparta na możliwie najekonomiczniejszym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury a także poszanowaniu zasobów przyrodniczych prowadzona jest w sposób zrównoważony i harmonijny. 

Poniżej prezentujemy wykaz obowiązujących dokumentów planistycznych.

UWAGA! Prezentowane na naszej stronie teksty planów oraz mapy mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych.

Wersja XML