Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany, programy, raporty

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 11.10.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.03 o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.03.pdf

PDFPOŚ-Podsumowanie do przyjętego dokumentu.pdf

PDFURGB_XXIV-268-21.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 14.06.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.02 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.02 obwieszczenie wraz z uzasadnieniem.pdf

PDFPOŚ-Stanowisko RDOŚ we Wrocławiu.pdf

PDFPOŚ-Stanowisko WSSE we Wrocławiu.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 4.05.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.01 o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.01.pdf

PDFPOŚ Gmina Bolesławiec 30042021.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 18.12.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.03 o przyjęciu dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.03 obwieszczenie.pdf

PDFPodsumowanie do przyjetego dokumentu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-219-20 Rady Gminy Bolesławiec.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 5.11.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.02 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.02 obwieszczenie.pdf

PDFStanowisko RDOŚ we Wrocławiu.pdf

PDFStanowisko WSSE we Wrocławiu.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 9.09.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.01 o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.01.pdf

PDFAktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024.pdf

XLSXZałącznik 1. Baza inwentaryzacji emisji (BEI) - Gmina Bolesławiec.xlsx

 

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" PDFProgram Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.pdf

Raport za lata 2017-2018 z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" [PDFURGB_XXIV-266-21.pdf]

Raport za lata 2019-2020 z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" [PDFURGB_XXIV-267-21.pdf]

Wersja XML