Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany, programy, raporty

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 7.02.2022r., znak: OŚ.602.05.2021.05 o przyjęciu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec".

PDFOŚ.602.05.2021.05.pdf

PDFPodsumowanie do przyjętego dokumentu.pdf

PDFurgb_xxviii-295-22.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 14.12.2021r., znak: OŚ.602.05.2021.04 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec"

PDFOŚ.602.05.2021.04 obwieszczenie wraz z uzasadnieniem.pdf

PDFPUA-Stanowisko RDOŚ we Wrocławiu.pdf

PDFPUA-Stanowisko WSSE we Wrocławiu.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 29.10.2021r., znak: OŚ.602.05.2021.01 o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec"

[PDFOŚ.602.05.2021.01.pdf]

[PDFProgram usuwania azbestu i wyrobów zawierająych azbest z terenu Gminy Bolesławiec.pdf]

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 11.10.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.03 o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.03.pdf

PDFPOŚ-Podsumowanie do przyjętego dokumentu.pdf

PDFURGB_XXIV-268-21.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 14.06.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.02 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.02 obwieszczenie wraz z uzasadnieniem.pdf

PDFPOŚ-Stanowisko RDOŚ we Wrocławiu.pdf

PDFPOŚ-Stanowisko WSSE we Wrocławiu.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 4.05.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.01 o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.01.pdf

PDFPOŚ Gmina Bolesławiec 30042021.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 18.12.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.03 o przyjęciu dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.03 obwieszczenie.pdf

PDFPodsumowanie do przyjetego dokumentu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-219-20 Rady Gminy Bolesławiec.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 5.11.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.02 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.02 obwieszczenie.pdf

PDFStanowisko RDOŚ we Wrocławiu.pdf

PDFStanowisko WSSE we Wrocławiu.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 9.09.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.01 o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.01.pdf

PDFAktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024.pdf

XLSXZałącznik 1. Baza inwentaryzacji emisji (BEI) - Gmina Bolesławiec.xlsx

 

Raport za lata 2018-2020 z realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku" [PDFRaport PGN Gmina Bolesławiec za lata 2018-2020.pdf]

Raport za lata 2016-2017 z realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku" [PDFRaport z PGN Gmina Bolesławiec za lata 2016-2017.pdf]

 

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" PDFProgram Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.pdf

Raport za lata 2017-2018 z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" [PDFURGB_XXIV-266-21.pdf]

Raport za lata 2019-2020 z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" [PDFURGB_XXIV-267-21.pdf]

Wersja XML