Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
Rok:
Zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z 2021-07-27)
Data utworzenia:
16-09-2014

* (A) - oświadczenie na początek kadencji / (B) - oświadczenie bieżące/ (C) - oświadczenie na koniec kadencji / (K) - korekta *

 

Wersja XML