Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy

Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Zastępca Wójta Sekretarz
Samodzielne stanowisko
ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska 
Referat Finansowo-Budżetowy Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Referat Inwestycji i Infrastruktury Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych
Stanowisko ds. księgowości budżetowej (2) Stanowisko ds. rolnictwa i działalności gospodarczej Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury (2) Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych (2) Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Stanowisko ds. budownictwa Stanowisko ds. dowodów osobistych i archiwum
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych (2) Stanowisko ds. planowania przestrzennego Stanowisko ds. zamówień publicznych Stanowisko ds. ewidencji ludności i klasyfikacji wojskowej
Stanowisko ds. rozliczania podatku od towarów i usług oraz rachunkowości budżetowej Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Kierowca - operator maszyn specjalnych Stanowisko ds. promocji i public relations
  Informatyk (2)
Stanowisko ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady
Stanowisko ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowego i BHP
Kierowca
Sprzątaczka (2)

 

Wersja XML