Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół ds. dostępności

Wójt Gminy Bolesławiec Zarządzeniem Nr 202/20 wyznaczył Koordynatora oraz powołał zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. 

Funkcję koordynatora pełni Marcin Sarkowicz, a w skład zespołu weszli Małgorzata Wdowińska, Maciej Burniak, Ewelina Bachmatiuk oraz Magdalena Szandrowska.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu, o którym mowa powyżej należą w szczególności zadania związane ze wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd gminy, a także przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Bolesławiec - Marcin Sarkowicz, informatyk, przewodniczący zespołu,
tel. 75 732 32 21 wew. 106, 
e-mail:


Skład Zespołu: 

Podstawa prawna:

Wersja XML