Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od dnia 13 grudnia 2021r. zmienia się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl przestanie istnieć, a zastąpi je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001157

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgłoszenie szkody łowieckiej

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Wersja XML