Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum Ogólnokrajowe

Informacja Wójta Gminy Bolesławiec w sprawie udostępnienia spisu wyborców
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuję, że w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Bolesławiec ul. Teatralna 1a pokój nr 6 (parter) w dniach 17-31 sierpnia 2015 roku w godz. 800 – 1530.


Wersja XML