Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/283/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec
  Data utworzenia: 22-10-2021 08:37
 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/282/21 w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Bolesławiec
  Data utworzenia: 22-10-2021 08:36
 3. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/281/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Data utworzenia: 22-10-2021 08:35
 4. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/280/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat, udziałów Gminy Bolesławiec w prawie własności nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Bolesławiec, obręb 0029, Trzebień
  Data utworzenia: 22-10-2021 08:34
 5. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/279/21 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  Data utworzenia: 22-10-2021 08:33
 6. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/278/21 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2022 rok
  Data utworzenia: 22-10-2021 08:32
 7. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/277/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok
  Data utworzenia: 22-10-2021 08:31
 8. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/276/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Data modyfikacji: 22-10-2021 08:30
 9. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/275/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 22-10-2021 08:29
 10. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/274/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Data modyfikacji: 22-10-2021 08:28
Wersja XML