Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Bolesławiec w 2021 roku
  Data modyfikacji: 29-09-2020 14:16
 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/183/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Data modyfikacji: 28-09-2020 16:03
 3. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Data modyfikacji: 28-09-2020 15:18
 4. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Data modyfikacji: 28-09-2020 14:55
 5. Kursy komputerowe dla seniorów
  Data modyfikacji: 24-09-2020 14:02
 6. Zapytania ofertowe
  Data modyfikacji: 24-09-2020 14:01
 7. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/180/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Data modyfikacji: 22-09-2020 15:02
 8. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/179/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 22-09-2020 15:02
 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn.
  Data modyfikacji: 22-09-2020 14:29
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec.
  Data modyfikacji: 22-09-2020 14:16
Wersja XML