Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zakup pojemników na odpady komunalne
  Data modyfikacji: 27-02-2020 13:42
 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
  Data modyfikacji: 27-02-2020 08:05
 3. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 26-02-2020 12:46
 4. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Data modyfikacji: 26-02-2020 12:30
 5. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024
  Data modyfikacji: 26-02-2020 12:12
 6. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 26-02-2020 12:00
 7. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Data modyfikacji: 26-02-2020 11:59
 8. Wycena nieruchomości w 2020 roku
  Data modyfikacji: 24-02-2020 13:06
 9. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Data modyfikacji: 24-02-2020 11:59
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin.
  Data modyfikacji: 18-02-2020 14:27
Wersja XML