Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Bilanse
  Data modyfikacji: 18-06-2021 15:07
 2. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 18-06-2021 14:12
 3. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/254/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Data modyfikacji: 18-06-2021 12:49
 4. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/253/21 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Data utworzenia: 18-06-2021 12:48
 5. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/252/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 18-06-2021 12:38
 6. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/251/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
  Data modyfikacji: 18-06-2021 12:37
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”
  Data modyfikacji: 18-06-2021 12:36
 8. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/250/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolesławiec wotum zaufania
  Data modyfikacji: 18-06-2021 12:35
 9. Zakup pojemników na odpady komunalne
  Data modyfikacji: 18-06-2021 12:12
 10. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 16-06-2021 09:57
Wersja XML