Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Data modyfikacji: 30-10-2020 12:59
 2. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Data modyfikacji: 30-10-2020 09:35
 3. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/208/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 29-10-2020 18:17
 4. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 29-10-2020 17:17
 5. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Data modyfikacji: 28-10-2020 12:56
 6. Budowa Domu Ludowego we wsi Mierzwin
  Data modyfikacji: 28-10-2020 08:43
 7. Planowanie Przestrzenne
  Data modyfikacji: 22-10-2020 08:02
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 21-10-2020 10:15
 9. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 20-10-2020 10:53
 10. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/204/20 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Kraszowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku
  Data modyfikacji: 20-10-2020 10:13
Wersja XML