• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:58
 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:47
 3. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:45
 4. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:42
 5. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:40
 6. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:39
 7. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:37
 8. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:34
 9. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultur
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:32
 10. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Data modyfikacji: 12-09-2019 14:36
Wersja XML

Urząd Gminy Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 32 21
fax 75 735 17 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4021949
w tym miesiącu: 35001
dzisiaj: 1620